Πώς μπορεί η Βίβλος να ενδυναμώσει την οικογένειά μου

Η οικογένεια βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου του Θεού για την ευτυχία και την πρόοδο των τέκνων Του. Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο Θεός δημιούργησε οικογένειες από την αρχή και μας δείχνει πολλά παραδείγματα ισχυρών οικογενειών. Μας διδάσκει επίσης πώς να έχουμε μία στοργική, ευτυχισμένη οικογένεια.

Οικογένειες στη Βίβλο

Η πρώτη οικογένεια: Αδάμ και Εύα

Οι πρώτοι άνθρωποι στη γη δημιούργησαν μία οικογένεια. Από την αρχή, ο Θεός ευλόγησε και παρότρυνε τις οικογένειες, προστάζοντας τον Αδάμ και την Εύα να «αυξάν[ονται] και πληθύν[ονται] και γεμίσ[ουν] τη γη» (Γένεση 1:28). Το παράδειγμα του Αδάμ και της Εύας μας δείχνει ότι οι οικογένειες είναι από τον Θεό.

Άλλες οικογένειες στην Βίβλο

Μερικά γνωστά παραδείγματα οικογενειών στη Βίβλο βρίσκονται στην αρχή της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ ακολούθησαν την εντολή του Θεού να παντρευτούν και να αποκτήσουν παιδιά. Ο Αβραάμ έκανε τα πάντα για να προστατεύσει τη σύζυγό του, τη Σάρα (βλέπε Γένεση 12), και άσκησε πίστη για να απολαύσει τελικά τις ευλογίες που ήρθαν με τη γέννηση του γιου του Ισαάκ (βλέπε Γένεση 21). Υπό την καθοδήγηση του Κυρίου, ο υπηρέτης του Αβραάμ ταξίδεψε πολύ μακριά για να βρει τη Ρεβέκκα, μια ενάρετη γυναίκα, για να γίνει σύζυγος του Ισαάκ (βλέπε Γένεση 24). Και ο γιος του Ισαάκ, ο Ιακώβ, εργάστηκε πολλά χρόνια για να μπορέσει να παντρευτεί και να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, η οποία αποτέλεσε τον οίκο του Ισραήλ (βλέπε Γένεση 29-30).

Φέρτε την οικογένειά σας στην εκκλησία
Βρείτε μία Εκκλησία κοντά σας

Η συμβουλή του Ιησού Χριστού για την οικογένεια

Ο Ιησούς Χριστός δίδαξε για τον γάμο

Ο Ιησούς Χριστός δίδαξε ότι ο γάμος είναι ιερός και απαραίτητος για το σχέδιο του Θεού: «Όμως, εξαρχής τής κτίσης, αρσενικό και θηλυκό τούς δημιούργησε ο Θεός. Eξαιτίας αυτού, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα· ώστε, δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Eκείνο, λοιπόν, που ο Θεός συνένωσε, άνθρωπος ας μη χωρίζει» (Κατά Μάρκον 10:6-9).

Ο Ιησούς Χριστός δίδαξε με το παράδειγμα

Ο Ιησούς νοιαζόταν για την οικογένειά Του. Σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη μαθαίνουμε πώς ο Ιησούς Χριστός έδειχνε αγάπη για τα μέλη της οικογένειάς Του, ειδικά για τη μητέρα Του, τη Μαρία. Ακόμη και όταν υπέφερε επάνω στον σταυρό, ο Ιησούς Χριστός ενδιαφέρθηκε για τη φροντίδα της μητέρας Του: «O Iησούς, λοιπόν, καθώς είδε τη μητέρα του και τον μαθητή, που αγαπούσε, να στέκεται δίπλα, λέει στη μητέρα του: Γυναίκα, να, ο γιος σου.  Έπειτα, λέει στον μαθητή: Nα, η μητέρα σου. Kαι από την ώρα εκείνη ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του» (Κατά Ιωάννην 19:26-27).

Άλλες διδασκαλίες της Βίβλου για τη σημασία της οικογένειας

Οι Δέκα Εντολές

Μία από τις Δέκα Εντολές που δόθηκαν στον Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη μιλά άμεσα για τη σχέση γονέων και παιδιών: «Nα τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου,  για να γίνεις μακροχρόνιος επάνω στη γη, που σου δίνει ο Kύριος ο Θεός σου» (Έξοδος 20:12).

Το βιβλίο των Παροιμιών

Το βιβλίο των Παροιμιών περιέχει επίσης διάφορες διδασκαλίες που αφορούν ειδικά στην οικογένεια: «O σoφός γιoς δέχεται τη διδασκαλία τoύ πατέρα του·  ενώ o χλευαστής δεν ακoύει έλεγχo… O αγαθός αφήνει κληρoνoμιά στoυς γιoυς των γιων·  o πλoύτoς, όμως, τoυ αμαρτωλoύ θησαυρίζεται για τoν δίκαιo» (Παροιμίες 13:1, 22). «O άφρoνας καταφρoνεί τη διδασκαλία τoύ πατέρα τoυ·  ενώ αυτός πoυ φυλάττει τoν έλεγχo, είναι φρόνιμoς […] Γιoς σoφός ευφραίνει πατέρα·  ενώ o μωρός άνθρωπoς καταφρoνεί τη μητέρα τoυ» (Παροιμίες 15:5, 20).

Οι διδασκαλίες του Παύλου

Ο Απόστολος Παύλος μιλούσε συχνά για τις οικογενειακές σχέσεις. Συμβούλευσε: «Tα παιδιά, να υπακούτε στους γονείς σας εν Kυρίω· επειδή, αυτό είναι δίκαιο. Tίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα ( η οποία είναι η πρώτη εντολή με υπόσχεση)· για να γίνει σε σένα καλό, και να είσαι μακροχρόνιος επάνω στη γη. Kαι οι πατέρες, μη να παροργίζετε τα παιδιά σας, αλλά να τα ανατρέφετε με παιδεία και νουθεσία Kυρίου» (Προς Εφεσίους 6:1-4).

Πώς να βρείτε χαρά ως οικογένεια

Διδάξτε τα παιδιά σας να ακολουθούν τον Ιησού Χριστό

Ο Θεός υπόσχεται ευλογίες για τα παιδιά σας, όταν γνωρίζουν και υπακούν τις αλήθειες του Ευαγγελίου: «Aν oι γιoι σoυ φυλάξoυν τη διαθήκη μoυ, και τα μαρτύριά μoυ, πoυ θα τoυς διδάξω, θα καθίσoυν και oι γιoι τoυς επάνω στoν θρόνo σου για πάντα» (Ψαλμοί 132:12).

Μελετάτε συχνά τις γραφές ως οικογένεια

Διαβάστε τη Βίβλο μαζί ως οικογένεια για να εμβαθύνετε περισσότερο σχετικά με την οικογένεια και τη ζωή. Η Βίβλος διδάσκει: «Kαι αυτά τα λόγια, που εγώ σήμερα σε προστάζω, θα είναι στην καρδιά σου·  και θα τα διδάσκεις με επιμέλεια στα παιδιά σου, και θα μιλάς γι’ αυτά όταν κάθεσαι στο σπίτι σου» (Δευτερονόμιο 6:6-7).

Υπηρετήστε τα μέλη της οικογένειάς σας

Ο Ιησούς Χριστός δίδαξε ότι η υπηρέτηση των άλλων είναι το ίδιο σαν να υπηρετούμε Εκείνον: «Σας διαβεβαιώνω, καθόσον αυτό το κάνατε σε έναν από τούτους τούς ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα» (Κατά Ματθαίον 25:40). Η υπηρέτηση προς τα μέλη της οικογένειάς σας βοηθά να γίνετε περισσότερο σαν τον Ιησού Χριστό και μεγαλώνει την αγάπη στο σπίτι σας.

Εξερευνήστε περισσότερα θέματα

Μπορούμε να είμαστε οικογένεια για πάντα

Οι οικογένειες είναι σημαντικό μέρος του σχεδίου του Θεού για την ευτυχία μας. Έχουμε γεννηθεί σε μία οικογένεια. Πασχίζουμε να χτίσουμε δυνατές οικογενειακές σχέσεις. Το σπίτι μπορεί να είναι ένα μέρος όπου αισθανόμαστε υποστήριξη, ασφάλεια και αγάπη. Ο Θεός δεν θέλει να τερματίζονται οι οικογενειακοί δεσμοί όταν πεθαίνουμε. Χάρη στους ναούς, μπορούμε να ενωθούμε εκ νέου με την οικογένειά μας στην επόμενη ζωή.

Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής;

Η ζωή έχει σκοπό και νόημα. Ο Θεός, ο στοργικός μας Πατέρας, θέλει να βρούμε ευτυχία και χαρά. Δημιούργησε ένα σχέδιο ώστε εμείς να προοδεύσουμε, να ζήσουμε με πίστη και να επιστρέψουμε για να ζήσουμε μαζί Του κάποια μέρα.

Οι οικογένειες είναι υψίστης σπουδαιότητος στο σχέδιο του Θεού

Ο Θεός κατέστησε αρκετά σαφές ότι οι οικογένειες είναι σημαντικές όταν δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα. Η Αγία Γραφή τους αποκαλεί «Αδάμ και. . . γυναίκα» (Γένεση 2:25) και η πρώτη εντολή που τους έδωσε ο Θεός ήταν να αποκτήσουν παιδιά (Γένεση 1:28).

Τι διδάσκει η Αγία Γραφή;

Η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι καθ’ όλη την ιστορία, ο Θεός δεν σταματά ποτέ να αγαπά τα τέκνα Του.