Προφητείες της Βίβλου

Ο Θεός καλεί προφήτες για να διδάξουν τις εντολές Του, να προειδοποιήσουν ενάντια στην αμαρτία και να προφητεύσουν μελλοντικά γεγονότα. Η Βίβλος καταγράφει πολλές προφητείες που έχουν ήδη εκπληρωθεί, καθώς και πολλές που δεν έχουν ακόμη συμβεί. Πολλές βιβλικές προφητείες επικεντρώνονται στον Ιησού Χριστό, τη ζωή και τον ρόλο Του στον προορισμό ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Γιατί ο Θεός καλεί προφήτες;

Η Βίβλος διδάσκει: «Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν θα κάνει τίποτε, χωρίς να αποκαλύψει το απόκρυφό του στους δούλους του τους προφήτες» (Αμώς 3:7). Αυτό ήταν το πρότυπό Του από την αρχή: «Όπως μίλησε με το στόμα των αγίων προφητών του, που ήσαν από παλιά» (Κατά Λουκάν 1:70). Επειδή ο Θεός θέλει τα παιδιά Του να μαθαίνουν, να προοδεύουν και να ευημερούν, παρέχει προειδοποιήσεις, αποκαλύψεις και οδηγίες μέσω των προφητών Του.

Οι προφήτες μπορούν να προβλέψουν σημαντικά γεγονότα ώστε να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους. Η προσοχή στα λόγια των προφητών μπορεί να μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για αυτά που έρχονται. Όταν βλέπουμε να πραγματοποιούνται ορισμένες προφητείες, θα μας βοηθήσει επίσης να ενισχύσουμε την πίστη μας στον λόγο του Θεού. Στη Βίβλο διαβάζουμε για πολλές προφητείες που έχουν εκπληρωθεί στην ιστορία, καθώς και για αποκαλύψεις σχετικά με γεγονότα που δεν έχουν συμβεί ακόμα.

Οι γραφές διδάσκουν ότι ο Κύριος καλεί προφήτες «για την τελειοποίηση των αγίων, για το έργο τής διακονίας, [και] για την οικοδομή τού σώματος του Xριστού» (Προς Εφεσίους 4:12). Οι προφήτες μας διδάσκουν και μας θυμίζουν πώς να γινόμαστε καλύτεροι και, τελικά, πιο ευτυχισμένοι.

Ο Θεός συνεχίζει να αποδεικνύει την αγάπη Του για εμάς στέλνοντας τα μηνύματα που χρειαζόμαστε τώρα. Ζώντες προφήτες λαμβάνουν αποκάλυψη από τον Θεό και δίνουν οδηγίες και συμβουλές σε όλους τους ανθρώπους σήμερα. Τα τελευταία χρόνια, οι προφήτες και οι απόστολοι στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών έδωσαν συμβουλές για προετοιμασία για τους επερχόμενους δύσκολους καιρούς, για οικονομική σύνεση, για τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης, για τον γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις και για την εύρεση και διατήρηση της πίστης κατά τη διάρκεια προσωπικών δοκιμασιών.

Τι προφητεύτηκε για τον Ιησού;

Πολύ πριν από τη γέννηση του Ιησού, αρχαίοι προφήτες προέβλεψαν πολλά γεγονότα που σχετίζονταν με τον ρόλο και την αποστολή Του. Αυτές οι προφητείες δόθηκαν έτσι ώστε οι άνθρωποι να αναγνώριζαν τον Ιησού όταν θα ερχόταν και να είχαν πίστη σε Αυτόν ως Σωτήρα τους. Ο Ησαΐας στην Παλαιά Διαθήκη έγραψε για τον Ιησού περίπου 700 χρόνια πριν από τη γέννησή Του: «Δέστε, η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ» (Ησαΐας 7:14). Διακήρυξε περαιτέρω: «Eπειδή, παιδί γεννήθηκε σε μας, γιoς δόθηκε σε μας· και η εξoυσία θα είναι επάνω στoν ώμo τoυ· και το όνομά του θα αποκληθεί: Θαυμαστός, Σύμβουλος, Ισχυρός Θεός, Πατέρας του Μέλλοντα Αιώνα, Άρχοντας Ειρήνης» (Ησαΐας 9:6).

Άλλοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης προείπαν τη ζωή του Ιησού με αξιοσημείωτες λεπτομέρειες. Ο Μιχαίας γνώριζε ότι ο Σωτήρας θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ (βλέπε Μιχαίας 5:2) Ο Ωσηέ μίλησε για τον χρόνο που ο Ιησούς θα περάσει στην Αίγυπτο ως παιδί (βλέπε Ωσηέ 11:1) Το βιβλίο των Ψαλμών αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς θα μιλούσε σε παραβολές και θα απερρίπτετο από τον ίδιο Του τον λαό (βλέπε Ψαλμοί 69:8, 78:2). Σε μία άλλη από τις όμορφες προφητείες του, ο Ησαΐας μίλησε για τον ρόλο και τη θυσία του Ιησού: «Αυτός, στην πραγματικότητα, βάσταξε τις ασθένειές μας, και επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας … Τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας· ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας· η τιμωρία, που έφερε τη δική μας ειρήνη, ήταν επάνω σ’ αυτόν· και διαμέσου των πληγών του γιατρευτήκαμε εμείς» (Ησαΐας 53:4-5).

Όλοι οι προφήτες του Θεού έδωσαν μαρτυρία για τον Ιησού. Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης περιέγραψαν γεγονότα που θα συνέβαιναν εκατοντάδες χρόνια αργότερα. Ο Ησαΐας προείπε πώς θα χλεύαζαν, θα έφτυναν και θα χτυπούσαν τον Ιησού (βλέπε Ησαΐας 50:6). Ο προφήτης Ζαχαρίας ήξερε ότι θα Τον σταύρωναν κι όμως θα προσευχόταν για τους εχθρούς Του (βλέπε Ζαχαρίας 12:10). Το σημαντικότερο είναι ότι προφήτες σε όλη τη Βίβλο δίδαξαν το μήνυμα του Θεού, ότι ο Ιησούς Χριστός θα ανασταινόταν (βλέπε Ησαΐας 25:8) και ότι χάρη σε Αυτόν, θα αναστηθούμε κι εμείς (βλέπε Ησαΐας 26:19, Ιώβ 19:26).

Ποιες είναι οι βιβλικές προφητείες που έχουν ήδη εκπληρωθεί;

Ο Μωυσής προειδοποίησε τον Φαραώ ότι αν δεν απελευθερώνονταν οι Ισραηλίτες, οι Αιγύπτιοι επρόκειτο να πληγούν από ασθένεια, λοιμό και τελικά από τον θάνατο των πρωτότοκων γιων τους (βλέπε Έξοδος 7-12). Καθεμία από αυτές τις προφητείες εκπληρώθηκε. Ο Φαραώ είπε στον Μωυσή να εγκαταλείψει την Αίγυπτο με τους Ισραηλίτες, και ο Μωυσής χώρισε στα δύο την Ερυθρά Θάλασσα για να μπορέσουν να διαφύγουν προς την ασφάλεια.

Ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης Ιερεμίας προείπε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ (βλέπε Ιερεμίας 25:2, 9-11). Η ιστορία καταγράφει ότι οι Βαβυλώνιοι όντως κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ. Ο προφήτης του Βιβλίου του Μόρμον Λεχί προειδοποίησε κι αυτός τους ανθρώπους για την επικείμενη καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Εξαιτίας αυτής της αποκάλυψης που έλαβε από τον Θεό, ο Λεχί και η οικογένειά του εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ. Η ιστορία του και της οικογένειάς του καταγράφεται στο Βιβλίο του Μόρμον, άλλη μία μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό.

Αποστασία είναι μία χρονική περίοδος κατά την οποία η εξουσία του Θεού δεν βρίσκεται στη γη. Αφού ο Ιησούς αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς, οι μαθητές Του ήξεραν ότι θα επέστρεφε κάποια μέρα, όπως είχε πει. Ωστόσο, ο Απόστολος Παύλος δίδαξε ότι η Εκκλησία που ίδρυσε ο Ιησούς θα έπεφτε πριν ο Χριστός έρθει και πάλι: «Aς μη σας εξαπατήσει κάποιος με κανέναν τρόπο· επειδή, δεν θάρθει εκείνη η ημέρα, αν πρώτα δεν έρθει η αποστασία» (Προς Θεσσαλονικείς Β´ 2:3). Αυτή η αποστασία συνέβη στους αιώνες που οι πρώτοι Απόστολοι του Ιησού, οι οποίοι έφεραν την εξουσία της ιεροσύνης Του, πέθαναν ή σκοτώθηκαν.

Παρότι ο Θεός ήξερε ότι η εξουσία της ιεροσύνης Του, οι προφήτες και το πλήρες Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα εξαφανίζονταν από τη γη για κάποιο χρονικό διάστημα, υποσχέθηκε ότι κάποια μέρα θα αποκαθίσταντο εκ νέου. Ο Πέτρος στην Καινή Διαθήκη υποσχέθηκε ότι κατά τις τελευταίες ημέρες θα έρθουν «[οι] καιροί τής αποκατάστασης, για όλα» (Πράξεις 3:21). Αυτή η αποκατάσταση του Ευαγγελίου του Ιησού άρχισε το 1820, όταν ο Θεός κάλεσε τον Προφήτη Τζόζεφ Σμιθ και αποκατέστησε την εξουσία της ιεροσύνης Του επάνω στη γη. Από τότε που η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών οργανώθηκε το 1830, ηγείται ένας ζων προφήτης.

Ο προφήτης Ιεζεκιήλ αποκάλυψε ότι τα γραπτά των απογόνων του Ιούδα (η Βίβλος) και τα γραπτά των απογόνων του Ιωσήφ (το Βιβλίο του Μόρμον) θα βρεθούν μία ημέρα μαζί για να ενώσουν τον λαό Του σε χρηστότητα. «Kαι εσύ, γιε ανθρώπου, πάρε για τον εαυτό σου μία ράβδο, και γράψε επάνω σ’ αυτή, για τον Iούδα, και για τους γιους Iσραήλ, τους συνακολούθους του· πάρε και μία άλλη ράβδο, και γράψε επάνω σ’ αυτή, για τον Iωσήφ, η ράβδος τού Eφραΐμ, και ολόκληρου του οίκου Iσραήλ, τους συνακολούθους του. Kαι σύνδεσέ τες στον εαυτό σου μία προς μία, σε μία ράβδο, και θα γίνουν στο χέρι σου μία» (Ιεζεκιήλ 37:16-17). Τόσο η Βίβλος όσο και το Βιβλίο του Μόρμον μας διδάσκουν για το Θεό και τον Ιησού Χριστό και πώς μπορούμε να επιστρέψουμε για να ζήσουμε μαζί Τους.

Ποιες είναι οι βιβλικές προφητείες που δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί;

Αν και η ίδρυση του βασιλείου του Χριστού στη γη έχει αρχίσει, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Ο Δανιήλ της Παλαιάς Διαθήκης προφήτευσε ότι η βασιλεία του Θεού θα μεγάλωνε μέχρις ότου «γ[εμίσει] ολόκληρη τη γη» και πως «αυτή θα διαμένει στους αιώνες» (Δανιήλ 2:35, 44). Ο Ίδιος ο Ιησούς προφήτευσε ότι «τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε ολόκληρη την οικουμένη» (Κατά Ματθαίον 24:14). Για να εκπληρώσει αυτή την προφητεία και να φτάσει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, ο Κύριος καλεί ιεραπόστολους.

Ο Κύριος προειδοποίησε τον λαό του Ισραήλ, μέσω του Μωυσή, ότι εάν δεν δώσει προσοχή στα λόγια Του, θα τον «διασπείρει σε όλα τα έθνη, από τη μία άκρη τής γης μέχρι την άλλη άκρη τής γης» (Δευτερονόμιο 28:64). Ωστόσο, ο Θεός επίσης υποσχέθηκε: «Kαι εγώ θα συγκεντρώσω το υπόλοιπο των προβάτων μου από όλους τούς τόπους όπου τα έδιωξα» (Ιερεμίας 23:3). Ο Θεός συγκεντρώνει τα παιδιά Του μαζί με τη βοήθεια των μελών της Εκκλησίας και των ιεραποστόλων, οι οποίοι τα διδάσκουν αλήθειες για το σχέδιο του Θεού. Όταν οι άνθρωποι βαπτίζονται στην Εκκλησία του Χριστού, γίνονται μέρος του οίκου του Ισραήλ και συγκεντρώνονται πνευματικά.

Ο Θεός έστειλε αγγέλους στους πρώτους Αποστόλους του Χριστού να δηλώσουν: «Aυτός ο Iησούς, που αναλήφθηκε από σας στον ουρανό, θάρθει έτσι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό» (Πράξεις Αποστόλων 1:11). Ο Σωτήρας θα επιστρέψει μία ημέρα με δύναμη και δόξα για να διεκδικήσει τo βασίλειό Του και να κρίνει όλους τους ανθρώπους. Αυτή η ημέρα είναι γνωστή ως η Δευτέρα Παρουσία. Οι προφήτες έχουν μιλήσει για αυτήν από την αρχή. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ζαχαρίας προφήτευσε ότι εκείνη την ημέρα «ο Kύριος θα είναι βασιλιάς επάνω σε ολόκληρη τη γη· κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει Kύριος ένας, και το όνομά του ένα» (Ζαχαρίας 14:9).

Η ακριβής χρονική στιγμή της έλευσης του Ιησού είναι άγνωστη. Ο Ιησούς είπε: «Για την ημέρα εκείνη, όμως, και την ώρα, δεν γνωρίζει κανένας, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά ο Πατέρας μου, μόνος» (κατά Ματθαίον 24:36). Αλλά γνωρίζουμε μέσω των προφητών ότι η επιστροφή του Ιησού θα σηματοδοτήσει το αποκορύφωμα του σχεδίου του Θεού και θα είναι θαυμάσια σε εκείνους που Τον περίμεναν. «Να λυγίσει κάθε γόνατο… και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Iησούς Xριστός είναι Kύριος, σε δόξα τού Πατέρα Θεού» (Προς Φιλιππησίους 2:10-11). Κατόπιν «o Θεός θα σφουγγίσει τα δάκρυα από όλα τα πρόσωπα» (Ησαΐας 25:8) και οι δίκαιοι θα χαρούν την αιώνια ανταμοιβή τους.

Πώς αυτές οι προφητείες αφορούν εμένα σήμερα;

Εξερευνήστε περισσότερα θέματα

Οι Διδασκαλίες του Ιησού Χριστού

Ο Ιησούς Χριστός δίδαξε πολλά πράγματα όσο ήταν στη γη, το μεγαλύτερο από τα οποία ήταν η αγάπη.

Η Εκκλησία του Ιησού αποκαταστάθηκε

Το 1820, ο Θεός και ο Ιησούς κάλεσαν έναν νέο προφήτη για να αποκαταστήσει την αληθινή Εκκλησία. Το όνομά του ήταν Τζόζεφ Σμιθ.

Τι διδάσκει η Αγία Γραφή;

Η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι καθ’ όλη την ιστορία, ο Θεός δεν σταματά ποτέ να αγαπά τα τέκνα Του.

Μπορούμε να είμαστε οικογένεια για πάντα

Οι οικογένειες είναι σημαντικό μέρος του σχεδίου του Θεού για την ευτυχία μας. Έχουμε γεννηθεί σε μία οικογένεια. Πασχίζουμε να χτίσουμε δυνατές οικογενειακές σχέσεις. Το σπίτι μπορεί να είναι ένα μέρος όπου αισθανόμαστε υποστήριξη, ασφάλεια και αγάπη. Ο Θεός δεν θέλει να τερματίζονται οι οικογενειακοί δεσμοί όταν πεθαίνουμε. Χάρη στους ναούς, μπορούμε να ενωθούμε εκ νέου με την οικογένειά μας στην επόμενη ζωή.