20 εδάφια των Γραφών που ενδυναμώνουν την πίστη σας

Ο Θεός μας συμβουλεύει να προχωρούμε με πίστη στον Ιησού όταν αντιμετωπίζουμε τις ποικίλες εμπειρίες της ζωής. Σε όλες τις γραφές βρίσκουμε εμπνευσμένες διδασκαλίες για την πίστη και τις ευλογίες της.

Εδώ είναι 20 γραφές γεμάτες πίστη, που παρέχουν συμβουλές, ενθάρρυνση και υποσχέσεις σε εκείνους που παραμένουν πιστοί έως το τέλος.

Ο Θεός είναι πιστός

1

2

3

Τι είναι πίστη;

4

5

6

7

Γιατί χρειάζομαι πίστη;

8

9

10

11

12

Μάθετε περισσότερα για την πίστη στο Βιβλίο του Μόρμον
Αίτημα για αντίτυπο

Η πίστη φέρνει ευλογίες

13

14

15

16

17

18

19

20

Η Αγία Γραφή και το Βιβλίο του Μόρμον εργάζονται από κοινού για να ενισχύσουν την πίστη μας στον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα του κόσμου. Η μελέτη του λόγου του Θεού στις γραφές θα σας βοηθήσει να ασκήσετε πίστη σε Αυτόν και να Τον πλησιάσετε.