Το Βιβλίο του Μόρμον

Όπως η Βίβλος, το Βιβλίο του Μόρμον είναι ένα βιβλίο Γραφής που διδάσκει για τον Ιησού. Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να έρθετε πιο κοντά στον Θεό διαβάζοντας από τις σελίδες του.

Αποκτήστε ένα δωρεάν αντίτυπο του Βιβλίου του Μόρμον
Ζητήστε τώρα

Κοινές Ερωτήσεις

Οι άνθρωποι έχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με τους «μορμόνους» ή με όλο τον σεβασμό, τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον πλήρη κατάλογο.

Ναι. Πάρα πολύ. Είναι ο λόγος του Θεού, ένας ιερός τόμος γραφών και απαιτείται η ανάγνωση αυτού για μία ευτυχισμένη ζωή. Μαζί με τη Βίβλο, βρίσκουμε έμπνευση και σε άλλα βιβλία γραφών μοναδικά για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Όλα εργάζονται μαζί για να μας διδάξουν σημαντικές αλήθειες για τον Ιησού Χριστό.

Ναι! Ο Ιησούς είναι το θεμέλιο της πίστης μας. Στην πραγματικότητα, προτιμούμε να αποκαλούμε την εκκλησία μας με το πλήρες όνομά της, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Αυτό δείχνει τιμή στον Ιησού και υπενθυμίζει σε όλους ότι ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό και ότι αυτή είναι η εκκλησία Του. Το Βιβλίο του Μόρμον λέει: «Και μιλάμε για το Χριστό, χαιρόμαστε με το Χριστό, κηρύττουμε για το Χριστό, προφητεύουμε για το Χριστό, και γράφουμε σύμφωνα με τις προφητείες μας, ώστε τα παιδιά μας να ξέρουν σε ποια πηγή να στραφούν για άφεση των αμαρτιών τους» (Νεφί Β´ 25:26).

Οι ώρες συγκεντρώσεως της Εκκλησίας ποικίλλουν από την εκκλησίασμα σε εκκλησίασμα. Ωστόσο, μπορείτε πάντα να υπολογίζετε ότι υπάρχει μία κύρια συγκέντρωση για όλους, ακολουθούμενη από μία άλλη τάξη, όπου τα μέλη χωρίζονται ανά ηλικία ή γενικά ενδιαφέροντα.

Η συγκέντρωση για όλους ονομάζεται «συγκέντρωση μεταλήψεως». Αυτή η συγκέντρωση αποτελείται από τραγούδια, προσευχές και κηρύγματα (ή «ομιλίες») που δίδονται από διαφορετικά μέλη του εκκλησιάσματος κάθε εβδομάδα. Αλλά το πιο σημαντικό μέρος της συγκέντρωσης είναι όταν παίρνουμε τη μετάληψη (ή Θεία Κοινωνία) σε ανάμνηση του Σωτήρα.