Ο Ιησούς Χριστός στο Βιβλίο του Μόρμον

Ο Ιησούς πέρασε τη θνητή ζωή Του κοντά στην Ιερουσαλήμ, διδάσκοντας στους Ιουδαίους το Ευαγγέλιό Του. Ωστόσο, ο Ιησούς δίδαξε επίσης ανθρώπους σε άλλο τόπο: στην αμερικανική ήπειρο. Αυτή η επίσκεψη άλλαξε τη ζωή τους τότε. Η γνώση αυτού μπορεί να είναι εξίσου σημαντική και για εσάς σήμερα.

«Kαι άλλα πρόβατα έχω»

Ο Ιησούς συχνά συνέκρινε τον εαυτό Του με έναν ποιμένα. Συχνά μιλούσε για την αγάπη Του προς εκείνους που Τον ακολουθούσαν, στους οποίους αναφερόταν ως πρόβατά Του. Στο Κατά Ιωάννην, στο κεφάλαιο 10, ενώ μιλούσε στους ανθρώπους στην αρχαία Παλαιστίνη, δήλωσε: «Και άλλα πρόβατα έχω, που δεν είναι απ’ αυτή την αυλή· πρέπει να συγκεντρώσω και εκείνα· και θα ακούσουν τη φωνή μου· και θα γίνει ένα ποίμνιο, ένας ποιμένας».

Ποια ήταν τα άλλα πρόβατα για τα οποία μίλησε ο Χριστός σε εκείνη την παραβολή; Η ιστορία ορισμένων από αυτά τα «άλλα πρόβατα» εξιστορείται στο Βιβλίο του Μόρμον.

Το Βιβλίο του Μόρμον και η Βίβλος συνεργάζονται για να διηγηθούν την ιστορία του Ιησού

Το Βιβλίο του Μόρμον είναι ένα βιβλίο γραφής, που αναφέρει λεπτομερώς τις διδασκαλίες του Θεού σε ανθρώπους που ζούσαν στην αρχαία αμερικανική ήπειρο. Χρησιμεύει ως συμπλήρωμα της Βίβλου, ενισχύοντας την μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό και προσθέτοντας νέες διαστάσεις στην ιερή αποστολή Του.

Η Βίβλος περιέχει την ιστορία της ζωής και της διακονίας του Ιησού στους Αγίους Τόπους, από τη γέννηση μέχρι την Ανάστασή Του. Όμως στο Βιβλίο του Μόρμον, διαβάζουμε για την επίσκεψή Του στην αμερικανική ήπειρο, αφού πέθανε και αναστήθηκε ξανά. Δίδαξε τους ανθρώπους εκεί, τους ευλόγησε, κάλεσε τους ανθρώπους να υπηρετήσουν στο όνομά Του και στη συνέχεια αναλήφθηκε στους ουρανούς.

Μαζί, η Βίβλος και το Βιβλίο του Μόρμον διηγούνται πληρέστερα την ιστορία του Ιησού Χριστού από ό,τι θα μπορούσε να πει το κάθε βιβλίο από μόνο του. Όταν διαβάζουμε και τα δύο βιβλία, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις διδασκαλίες του Χριστού και το σχέδιο του Θεού για τη ζωή μας.

Τι σημαίνει το Βιβλίο του Μόρμον για εσάς

Η εμφάνιση του Ιησού στο Βιβλίο του Μόρμον ήταν σημαντική επειδή σημαίνει ότι ο Θεός εκτείνει τις ίδιες ευλογίες και ευκαιρίες σε όλα τα τέκνα Του. Δείχνει ότι η αγάπη του Θεού δεν περιορίζεται σε ανθρώπους από μία μόνο περιοχή του κόσμου. Ανεξάρτητα από το πού ζούμε ή ποιοι είμαστε, ανεξάρτητα από το ποια γλώσσα μιλάμε ή τι εμφάνιση έχουμε, ο Θεός μας αγαπά και θέλει να ακούσουμε την αλήθεια Του.