Η αυθεντική Εκκλησία του Ιησού έπεσε σε αποστασία

Μετά τον θάνατο των Αποστόλων του Ιησού, η εξουσία της ιεροσύνης του Θεού χάθηκε.

Ο Ιησούς επέλεξε αποστόλους και προφήτες για να ηγηθούν της Εκκλησίας Του

Όταν ο Ιησούς ήταν στη γη, κάλεσε δώδεκα Αποστόλους και τους έδωσε την εξουσία να κηρύττουν, να βαπτίζουν και να ηγούνται του λαού Του. Όταν ο Ιησούς εγκατέλειψε τη γη, οι Απόστολοι συνέχισαν να λαμβάνουν την καθοδήγησή Του μέσω του Αγίου Πνεύματος. Δούλεψαν για να ιδρύσουν εκκλησίες στις αρχαίες πόλεις της Ρώμης, της Ελλάδας και πέραν αυτών. Αλλά αγωνίζονταν συνεχώς για να διατηρήσουν την τάξη ανάμεσα στους νέους μετεστραμμένους χριστιανούς.

Η Εκκλησία του Ιησού απορρίφθηκε, αλλοιώθηκε και τελικά χάθηκε

Καθώς η Εκκλησία μεγάλωνε, οι Απόστολοι αντιμετώπιζαν διαφωνίες μεταξύ των πιστών και σκληρή αντιπαράθεση από μη πιστούς. Πολλοί απόστολοι μαρτύρησαν για την πίστη τους και οι άνθρωποι διαφώνησαν για το νόημα των διδασκαλιών του Ιησού. Οι άνθρωποι άρχισαν να διαμορφώνουν διάφορες εκκλησίες χωρίς την εξουσία του Θεού. Αυτές οι εκκλησίες παρέκκλιναν από την αρχική Εκκλησία του Ιησού Χριστού.

Ως αποτέλεσμα, ο χριστιανισμός γνώρισε μία ευρέως διαδεδομένη Αποστασία ή παρέκκλιση από τις βασικές θρησκευτικές πεποιθήσεις. Η ιεροσύνη του Θεού ή η εξουσία να ενεργούν στο όνομά Του χάθηκε, οι αγνές αρχές αλλοιώθηκαν και οι αλήθειες του Ευαγγελίου διασκορπίστηκαν.

Οι μεταρρυθμιστές προσπάθησαν να επαναφέρουν την εκκλησία

Τον 16ο αιώνα, μεταρρυθμιστές όπως ο Μαρτίνος Λούθηρος και ο Ιωάννης Καλβίνος αναγνώρισαν την παρακμή του χριστιανισμού. Επεδίωξαν να επαναφέρουν τη χριστιανική εκκλησία στην πρότερή της κατάσταση, για να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τις βιβλικές διδασκαλίες.

Ωστόσο, δεν ήταν αρκετό η αρχική Εκκλησία του Ιησού Χριστού απλά να «μεταρρυθμιστεί». Ορισμένες αρχές και αλήθειες είχαν χαθεί εδώ και πολύ καιρό, μαζί με την εξουσία της ιεροσύνης να ενεργεί στο όνομα του Θεού. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού θα έπρεπε να επανέλθει στο σύνολό της, να παλινορθωθεί, με άλλα λόγια, να αποκατασταθεί.

Μάθετε για την αποκατεστημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού
Συναντήστε τους ιεραποστόλους