Αρχές του Ευαγγελίου

Οι βασικές αρχές του Ευαγγελίου είναι πίστη, μετάνοια, βάπτισμα και λήψη του Αγίου Πνεύματος.

Πίστη

Η πίστη είναι η πρώτη αρχή του Ευαγγελίου. Όταν έχετε πίστη στον Ιησού Χριστό, πιστεύετε σε κάτι που δεν μπορείτε να δείτε αλλά ξέρετε ότι υπάρχει. Όταν στρέφεστε στον Θεό με πίστη, θα ευλογηθείτε και η πίστη σας θα μεγαλώσει.

Μάθετε περισσότερα για την πίστη στο Βιβλίο του Μόρμον

Μετάνοια

Η Βίβλος μας διδάσκει ότι ο Θεός είναι στοργικός και ότι συγχωρεί τα παιδιά Του όσο συχνά ζητούν συγχώρεση. Καθώς μετανοούμε και αλλάζουμε, ο Θεός μας συγχωρεί για τα λάθη μας. Με τη σειρά μας, πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ιησού και να συγχωρήσουμε τους άλλους.

Βάπτισμα

Το βάπτισμα είναι μία διαθήκη ή υπόσχεση που συνάπτετε με τον Θεό. Όταν βαπτίζεστε, υπόσχεστε να Τον υπηρετείτε και να ακολουθείτε τον Ιησού Χριστό. Είναι σημαντικό να βαπτιστείτε με εμβύθιση και από κάποιον που έχει σωστή εξουσία από τον Θεό.

Οι υποσχέσεις του βαπτίσματος

ΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΤΕ: Να υπηρετείτε άλλους

«…να σηκώνετε ο ένας του αλλού τα βάρη, για να γίνονται ελαφριά» (Μωσία 18:8)

ΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΤΕ: Να δείχνετε αγάπη και συμπόνια

«…να πενθείτε με εκείνους που πενθούν, μάλιστα, και να ανακουφίζετε εκείνους που έχουν ανάγκη ανακούφισης» (Μωσία 18:9)

Ο ΘΕΟΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ: Να σας δώσει το Άγιο Πνεύμα

«…ώστε να εκχύσει το Πνεύμα του αφθονότερα επάνω σας» (Μωσία 18:10)

ΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΤΕ: Να είστε καλό παράδειγμα

«…και να σταθείτε ως μάρτυρες του Θεού σε όλες τις στιγμές και στα πάντα, και σε όλους τους τόπους που μπορεί να βρεθείτε» (Μωσία 18:9)

ΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΤΕ: Να τηρείτε τις εντολές του Θεού

«…ότι θα τον υπηρετείτε και θα τηρείτε τις εντολές του» (Μωσία 18:10)

Αρχίστε ξανά
Ο ΘΕΟΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ: Να σας δώσει αιώνια ζωή

«…ώστε να λυτρωθείτε από τον Θεό, και να συμπεριληφθείτε με αυτούς της πρώτης ανάστασης, ώστε να έχετε αιώνια ζωή» (Μωσία 18:9)

Τα βαπτίσματα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών τελούνται με εμβύθιση, που σημαίνει ότι ένα άτομο «βυθίζεται» ολόκληρο κάτω από το νερό και επανέρχεται. Η Βίβλος μας λέει ότι «όταν ο Iησούς βαπτίστηκε, ανέβηκε αμέσως από το νερό» (Κατά Ματθαίον 3:16). Το βάπτισμα με εμβύθιση συμβολίζει όμορφα όχι μόνο το ξέπλυμα των αμαρτιών, αλλά και τον θάνατο, την ταφή και την ανάσταση. Το βάπτισμα σηματοδοτεί το τέλος του παλιού σας τρόπου ζωής και τη γέννηση σε μία ζωή αφιερωμένη σε χριστιανικές αξίες (βλέπε Προς Ρωμαίους 6:3-6).

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να βαπτιστείτε

Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος

Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος σας δίνεται μετά την βάπτισή σας, ώστε να μπορείτε να λάβετε τη βοήθεια, την καθοδήγηση και την παρηγοριά του Θεού καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Λαμβάνετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος με τη χειροθεσία κάποιου με την εξουσία της ιεροσύνης.

 

Κοινές Ερωτήσεις

Οι άνθρωποι έχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με τους «μορμόνους» ή με όλο τον σεβασμό, τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον πλήρη κατάλογο.

Ο Θεός έχει παράσχει έναν τρόπο για όλους ώστε να λάβουν όλες τις ευλογίες Του – ακόμη και μετά τον θάνατο. Οι βαπτίσεις και άλλες ουσιώδεις διατάξεις μπορούν να τελούνται εκ μέρους εκείνων που έχουν πεθάνει χωρίς αυτή την ευκαιρία. Ο Απόστολος Παύλος μίλησε για τη βάπτιση για τους νεκρούς στην Βίβλο (βλέπε Προς Κορινθίους Α΄ 15:29) και τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων συνεχίζουν αυτή την ίδια πρακτική στους ναούς σήμερα.

Ορίστε πώς γίνεται: Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών μελετούν την οικογενειακή ιστορία τους για να ανακαλύπτουν ονόματα ανθρώπων που έχουν πεθάνει χωρίς να βαπτισθούν. Τα μέλη μετά βαπτίζονται για λογαριασμό αυτών των προγόνων στον ναό. Αυτή η υπηρέτηση για άλλους προσφέρεται με αγάπη – και επειδή η ζωή συνεχίζεται μετά τον θάνατο, όσοι έχουν πεθάνει γνωρίζουν τις διατάξεις και μπορούν να επιλέξουν είτε να τις αποδεχθούν είτε όχι.

Ναι. Ο Ιησούς κατέστησε σαφές στο Κατά Ιωάννην 3 ότι η γέννηση από το νερό και το πνεύμα ήταν απαραίτητη για να εισέλθουμε στη βασιλεία των Ουρανών.

Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν το σωστό από το λάθος όταν βαπτίζονται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα μέλη της Εκκλησίας δεν τελούν νηπιοβαπτισμό. Αντ’ αυτού, τα παιδιά βαπτίζονται από την ηλικία των οκτώ ετών.

Εάν το βάπτισμα πραγματοποιήθηκε χωρίς τη σωστή εξουσία ή με τρόπο που δεν ήταν σύμφωνος με τον τρόπο βαπτίσματος του Σωτήρος, θα πρέπει να τελεστεί ξανά. Το βάπτισμα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών αποτελεί προϋπόθεση για να γίνετε μέλη.

Μετά το βάπτισμα ενός ατόμου, εκείνοι με τη σωστή εξουσία της ιεροσύνης τοποθετούν τα χέρια τους στο κεφάλι του βαπτισμένου για να τον «επικυρώσουν» ως μέλος της Εκκλησίας και να του δώσουν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος.