Χάρη σε Αυτόν

Ο Ιησούς έκανε δυνατό για εμάς να υπερνικήσουμε την αμαρτία και τον θάνατο και να ζήσουμε ξανά με τον Θεό.

Έκανε αυτό που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει. Νίκησε τον θάνατο.

Αν και γεννήθηκε σε ταπεινές συνθήκες, ο Ιησούς έγινε αρχιδιδάσκαλος, θεραπευτής και τελών διακονία. Όμως ήταν πολύ περισσότερο από αυτά. Ως Υιός του Θεού, μόνο Αυτός μπορούσε να πληρώσει το τίμημα της αμαρτίας και να υπερνικήσει τον θάνατο. Πέθανε, αλλά ηγέρθη από τον τάφο την τρίτη ημέρα. Τα καλά νέα του Ευαγγελίου είναι ότι ζει και επειδή ζει, όλοι θα ζήσουμε ξανά.

Μπορείτε να τιμήσετε τον Ιησού Χριστό υπηρετώντας άλλους, αγαπώντας τον Θεό και τηρώντας τις εντολές του Θεού. Προσκαλούμε όλους να γιορτάσουν τη ζωή Του και να πουν τη θαυμαστή Του ιστορία.

Θα θέλαμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας περισσότερο για τον Ιησού

Εξερευνήστε περισσότερα θέματα

Αρχές του Ευαγγελίου

Οι βασικές αρχές του Ευαγγελίου είναι πίστη, μετάνοια, βάπτισμα και λήψη του Αγίου Πνεύματος.

Υπάρχει ζωή μετά θάνατον

Μπορούμε να ζήσουμε με τους αγαπημένους μας ξανά στους ουρανούς.

Τι διδάσκει η Αγία Γραφή;

Η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι καθ’ όλη την ιστορία, ο Θεός δεν σταματά ποτέ να αγαπά τα τέκνα Του.

Ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό

Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός; Ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας του κόσμου. Καθώς Τον ακολουθούμε, βρίσκουμε μεγαλύτερη ειρήνη και ευτυχία στη ζωή.
Mormon.org Chat is typing...