Χάρη σε Αυτόν

Ο Ιησούς έκανε δυνατό για εμάς να υπερνικήσουμε την αμαρτία και τον θάνατο και να ζήσουμε ξανά με τον Θεό.

Έκανε αυτό που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει. Νίκησε τον θάνατο.

Αν και γεννήθηκε σε ταπεινές συνθήκες, ο Ιησούς έγινε αρχιδιδάσκαλος, θεραπευτής και τελών διακονία. Όμως ήταν πολύ περισσότερο από αυτά. Ως Υιός του Θεού, μόνο Αυτός μπορούσε να πληρώσει το τίμημα της αμαρτίας και να υπερνικήσει τον θάνατο. Πέθανε, αλλά ηγέρθη από τον τάφο την τρίτη ημέρα. Τα καλά νέα του Ευαγγελίου είναι ότι ζει και επειδή ζει, όλοι θα ζήσουμε ξανά.

Μπορείτε να τιμήσετε τον Ιησού Χριστό υπηρετώντας άλλους, αγαπώντας τον Θεό και τηρώντας τις εντολές του Θεού. Προσκαλούμε όλους να γιορτάσουν τη ζωή Του και να πουν τη θαυμαστή Του ιστορία.

Θα θέλαμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας περισσότερο για τον Ιησού
Συναντήστε τους ιεραποστόλους