Ανακαλύψτε τη δύναμη της Βίβλου

Διαβάστε μερικές από τα πιο εμπνευσμένες περικοπές της γραφής, για να μάθετε για την αγάπη που έχει ο Θεός για τα τέκνα Του.

Άλλες αξιοσημείωτες περικοπές